2010-05-21 023

Kan du lide at synge?

Og kunne du måske tænke dig at synge med i et mandskor, som hovedsageligt synger gode, gamle shantysange, så kan det være at Shantykoret er lige noget for dig.

Som medlem af koret kan korledelsen optage personer, der som minimum opfylder følgende betingelser:

  • Har lyst til at synge, og har lyst til synge i kor
  • Har lyst til at være en del at vores fællesskab
  • Vil være med til – i fællesskab – at dygtiggøre og videreudvikle koret
  • Er medlem af Helsingør Sømandsforening.
    (Enhver hæderlig person over 18 år kan ansøge om at blive medlem af Helsingør Sømandsforening)

Skulle du have lyst til at være med, så kontakt Shantykoret (eller et af kormedlemmerne) for at høre nærmere om mulig deltagelse. Uanset om du aldrig har deltaget i korsang før, eller om du er erfaren sanger, så skal du være velkommen til at kontakte os. (Se kontaktdetaljer nedenfor).

Koret øver hver tirsdag fra kl. 19 til 21 – hele året rundt (lige bortset fra sommerferien og en kort juleferie). Øvestedet er i Rundingen på Aktivitetscentret Hamlet, Kronborgvej 1C, Helsingør.

Udover vores tirsdage, kommer vi tit ud til arrangementer både nær og fjern. (Læs mere herom andre steder på denne hjemmeside).Der ydes ikke personligt honorar til koret medlemmer. Prisen for at deltage i koret er det kontingent som betales for medlemskabet at Helsingør Sømandsforening. Hvert medlem får udleveret reglementeret korbeklædning (skjorte og trøje), samt sangbog. Alle de økonomiske midler som tilfalder koret, bliver anvendt på aktiviteter og oplevelser, som kommer hele koret til gode.

Shantykorets orkester.
Skulle du have interesse i at deltage i korets orkester, kan dette ske såfremt korets orkesterleder finder dette formålstjenstligt. Venligst kontakt korledelsen, såfremt dette har interesse.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA